Política de privacitat

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

Nom: JORDI RAFART NOVELL (d’ara endavant “JORDI RAFART”)

NIF: 77741100-L

Direcció<A[Direcció|Adreça]>: C/ Gran Bretanya 26, Nau 5 pis 1 Polígon Industrial “Els Comes”, 08700 Igualada, Barcelona

Correu electrònic: jordi@jordirafart.eu

Lloc web: www.jordirafart.eu

Informem que el web www.jordirafart.eu, el titular del qual és JORDI RAFART (d’ara endavant, «el portal» o «lloc web»), compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com l’EL 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de protecció de dades personals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específics de les quals informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Sol·licitarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són necessaris.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Mantindremles dades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la seva finalitat i informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades es tractaran de manera que quedin garantides la seguretat adequada de les dades personals i la confidencialitat.

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

Com Usuario, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre els mateixos. En aquest sentit, t’informem  que les dades que ens facilites de forma voluntària són recopilades i tractades amb les següents finalitats:

 • Visitant web

Pots visitar el Lloc Web sense facilitar dades de caràcter personal. No obstant això, mitjançant l’acceptació de cookies o tecnologies similars, el teu navegador enviarà sol informació que es recopila automàticament els servidors de https://jordirafart.eu/ o de tercers.

Per conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quins són les seves finalitats i com pots configurar-les o deshabilitar-les. Pots consultar la nostra Política de Cookies.

Legitimació: consentiment del titular de les dades.

 • Contacte
 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud o tramitar la teva petició.
 • Enviar informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.

Legitimació: consentiment del titular de les dades.

Dades sol·licitades: nom i cognom, email, (identificatius).

Legitimació: consentiment del titular de les dades.

Dades sol·licitades:Nom i email (identificatius).

 • Contractació de productes i/o serveis (Clients)
 • Gestió i administració dels productes i/o serveis contractats.
 • L’elaboració del pressupost i seguiment d’aquest mitjançant comunicacions entre ambdues parts.
 • Enviament<A[Enviament|Tramesa]> d’informació per mitjans electrònics que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Enviament<A[Enviament|Tramesa]> d’informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Realització de les transaccions que corresponguin.
 • Gestions de control i recobrament.
 • Enviament de la comanda

Legitimació: la relació contractual entre les parts.

Dades sol·licitades: Nom i cognom, email, telèfon, adreça postal, dades de facturació, DNI/NIF, targeta de crèdit/dèbit.

 • Contractació de productes i/o serveis (Proveïdors)
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Realització de les transaccions que corresponguin.
 • Gestions de facturació.

Legitimació: la relació contractual entre les parts.

 • Xarxes socials
 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat.
 • Relacionar-nos amb tu i crear comunitat.

Legitimació: l’atorgada a la xarxa social en qüestió. S’estarà subjecte a les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i hagin estat acceptades prèviament com Usuari.

CONSENTIMENT

Mitjançant la introducció de les dades, com a Usuari atorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedim al tractament de les dades facilitades a favor de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, degut exclusivament a què algun dels proveïdors o tercers que proveeixen els serveis necessaris per al desenvolupament d’aquest web es troben ubicats en altres països.

El no facilitar les dades personals sol·licitades i el no acceptar la present política de protecció de dades (casella de selecció al formulari) no suposa la impossibilitat de gestionar els serveis (finalitats) esmentades anteriorment.

RECOLLIDA DE DADES

JORDI RAFART recull la teva informació personal a través de diferents mitjans. En el moment de la recollida, t’informarà, mitjançant clàusules informatives, sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal del mateix, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en què pots exercir els drets que t’assisteixen en matèria de protecció de dades

JORDI RAFART utilitza xarxes socials i aquesta és una altra manera d’arribar a tu. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica pot contenir informació personal que es troba disponible online i accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten<A[compten|expliquen]> amb les seves pròpies polítiques de privacitat, on s’explica com utilitzen i comparteixen la teva informació, per la qual cosa<A[la qual cosa|allò que]>, des de JORDI RAFART, et recomanem que les consultis abans de fer ús d’elles  per confirmar que estàs d’acord amb la forma que la teva informació és recollida, tractada i compartida.

A través de la nostra pàgina web, recollim informació personal relacionada amb la teva navegació a través de l’ús de cookies. Per conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quins són les seves finalitats i com pots configurar-les o deshabilitar-les, pots consultar la nostra Política de Cookies. (ENLLAÇAR POLÍTICA DE COOKIES).

MENORS D’EDAT

Es fa expressa menció als menors de 14 anys en relació amb el tractament de les seves dades personals. Els menors no podran accedir al present lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors. En aquest sentit, JORDI RAFART no es fa responsable davant l’incompliment d’aquesta previsió.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En JORDI RAFART només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs, amb caràcter previ, d’informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones. Altrament, ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

JORDI RAFART t’informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Tanmateix, en el cas de ser cedits a algun tercer se t’informarà prèviament i se sol·licitarà el teu consentiment.

Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per prestar-te el servei sol·licitat pot ser que terceres empreses que actuen com a proveïdors nostres accedeixin a la teva informació per prestar el servei per al qual les  hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les teves dades seguint les nostres instruccions, no podran utilitzar-los per a una finalitat diferent i mantindran la més estricta confidencialitat.

Per poder oferir els serveis sol·licitats, JORDI RAFART pot divulgar amb els seus proveïdors de serveis (com, per exemple, serveis d’allotjament, manteniment i seguretat del lloc, facturació, etc.) dades personals. Algun dels encarregats esmentats té ubicats els seus servidors en països estrangers. Mitjançant la present política volem esmentar que procedim a realitzar (en els esmentats supòsits) les transferències internacions pertinents per poder prestar el servei/funcionalitat que has sol·licitat, salvaguardant a tota hora la seguretat de les teves dades i assegurant-nos que  es compleixen els requisits en matèria de protecció de dades continguts en el RGPD, així com imposant les mesures de confidencialitat necessàries i altres mesures de caràcter tecnicoorganitzatiu necessàries. Tals garanties i salvaguardes consisteixen en decisions d’adequació de la Comissió Europea (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales), clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea o altres mecanismes legals permesos pel RGPD.

DRETS RECONEGUTS

JORDI RAFART garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic a  privacitat@jordirafart.eu, indicant en l’assumpte «Drets ARC-POL» i adjuntant una fotocòpia del teu DNI. Si el requereixes, tenim a la teva disposició formularis per al correcte exercici dels teus drets. Procedim a detallar-te en què consisteixen cada un d’aquests drets:

 • Dret d’accés: permet conèixer i obtenir informació sobre les teves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: permet evitar que no es dugui a terme el tractament de les teves dades de caràcter personal, tret de motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en el cas de les quals els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
 • Limitació del tractament: permet sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en el cas de les quals únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: permet sol·licitar i enviar les dades que t’incumbeixin i que ens has facilitat a un altre responsable que ens indiquis (sempre que sigui tècnicament possible).
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

En el supòsit d’actuar com a representant del titular de les dades personals, serà necessari que acreditis l’esmentada representació mitjançant el seu DNI o signatura electrònica.

Al seu torn, com Usuari tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Disposes d’informació addicional en el següent enllaç: https://www.aepd.es/es/derechos-i-deures/coneix-tus-drets

També tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si consideres que poden haver-se vist vulnerats els teus drets en relació amb la protecció de les teves dades davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades que ens has facilitat es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el final<A[final|finalitat]> del tractament i/o durant el termini durant el qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no siguin necessaris per a tal final<A[final|finalitat]>, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total dels mateixos. Si el requereixes, disposem d’una taula<A[taula|post]> amb el període específic de durada del cada un dels tractaments realitzats.

NOTES ADDICIONALS

JORDI RAFART es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Qualsevol canvi substancial sobre la política de privacitat que afecti el tractament de dades serà degudament comunicat als titulars de les dades.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb JORDI RAFART en l’adreça electrònica indicada a l’encapçalament.

Cistella de la compra